<div align="center"> <h1>Strona Zespołu Muzycznego Panaceum</h1> <h3>Strona poświęcona zespołowi muzycznemu Panaceum</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zs3.wroc.pl/metropolis/panaceum/index.htm" rel="nofollow">http://www.zs3.wroc.pl/metropolis/panaceum/index.htm</a></p> </div>